Vi arbetar rikstäckande med ett djupt engagemang för att leverera optimala och ekonomiska lösningar.


Vår långa erfarenhet har givit oss kunskaper och insikter som är användbara för många olika brancher och företag

Aktuella uppdrag


- Tvärförbindelse Södertörn, projektering och beredning, Vattenfall Eldistribution AB

- Tullunge Södra exploatering, projektering, Vattenfall Eldistribution AB

- Bäverbäcken Tyresö exploatering, projektering, Vattenfall Eldistribution AB

- F & F pilotprojekt, projektering och beredning, Vattenfall Eldistribution AB

- Norra Lagnö (TRV), projektering och beredning, Vattenfall Eldistribution AB

- Stomnarö El-kvalité, projektering och beredning, Vattenfall Eldistribution AB

- Exploatering Fredriksdal, Gäddeholm, projektering och beredning, Vattenfall Eldistribution AB


- Servisberedningar Agda projekt, Vattenfall Services Nordic AB

- Servisberedningar Sauna 2 projekt, Vattenfall Services Nordic AB

- Servisberedningar e.on projekt, Vattenfall Services Nordic AB


- Ljusmätningar Stockholm Stad

- Teknisk rådgivning belysning, Svensk Travsport


- Besiktning entreprenader, Vattenfall Eldistribution AB