Vi är det lilla konsultbolaget som värdesätter relationen,

både med beställare, fastighetsägare och andra intressenter

Kontakter

Jonas Lander

VD

Projektering/Besiktning/Beredning

+46 73 659 80 80

jonas.lander@kraftochljusteknik.se

John Sundqvist

Projektering/Dokumentation

+46 73 659 07 27

john.sundqvist@kraftochljusteknik.se

Håkan Pettersson

Vice VD

Beredning/Projektledning

Tel: +46 70 511 11 74

hakan.pettersson@kraftochljusteknik.se

Ulrika Hagman

Beredning/Avtal/Miljö/Dokumentation

+46 73 659 87 77

ulrika.hagman@kraftochljusteknik.se

Robert Waldenmark

Beredning/Projektering

+46(0)73-659 11 95

robert.waldenmark@kraftochljusteknik.se

 

Camilla Tillberg

Beredning/Avtal/Tillstånd/

Dokumentation

+46 73 659 00 95

camilla.tillberg@kraftochljusteknik.se

Johan Gunér

Beredning/Projektledning

+46 73 659 03 63

johan.guner@kraftochljusteknik.se

 

Moa Lidberg 

Beredning/Avtal/Tillstånd/Dokumentation

+46 73 659 04 56

moa.lidberg@kraftochljusteknik.se