Tjänster

Beredning

Vi utför beredningar av distributionsnät (0,4-24kV)

kompletta eller vissa utvalda delar, utifrån kundens behov och önskemål.


Vi beräknar luftledningar i SIB: s program AvCad.


Avvägningsprofiler med hjälp av Topcon Gps.


Beredningar levereras enligt kundens önskemål - digatalt eller i pärm.


Skog och mark

Vi erbjuder skogliga tjänster som separata uppdrag eller som ett komplement till beredning.


Vi kan hantera hela kedjan av skogliga tjänster vid  ny-/ombyggnation eller vid underhåll.


Vi sköter allt från värdering och markägarkontakter till arbetsledning av röjning och avverkning


Projektering

Vi utför projekteringar av distributionsnät (0,4-24kV)

kompletta eller vissa utvalda delar, utifrån kundens behov och önskemål.


Vi har stora erfarenheter inom exploateringsprojekt och arbetar med Autocad, Navismorks,

AMA beskrivningsverktyg, Bluebeam studio, mm.


 

Projektledning och besiktning

Vi kan erbjuda projektlednings tjänster och har lång erfarenhet av detta.


Vi utför besiktning, underhållsbesiktning, slutbesiktning samt även driftbesiktningar och kommer gärna med förslag på åtgärder som kan vara aktuella att vidta

Avtal och tillstånd

Avtal-och tillståndsprocessen i en beredning är omfattande, vi har stor kompetens inom detta och kan hjälpa er med bland annat följande:


- Ansökan om Ledningsärenden (TRV)

- Intrångsvärderingar och markupplåtelseavtal

- Samråd med myndigheter

- Inskrivning av markkupplåtelseavtal

- Tillstånd så som Bygglov, strandskyddsdispens, vattenverksamhet, ingrepp nära fornlämning samt andra dispens ansökningar.

Dokumentation

Vi utför beredningar av distributionsnät (0,4-24kV)

kompletta eller vissa utvalda delar, utifrån kundens behov och önskemål.


Vi beräknar luftledningar i SIB: s program AvCad.


Avvägningsprofiler med hjälp av Topcon Gps.


Beredningar levereras enligt kundens önskemål - digatalt eller i pärm.