Våra projekt kan variera från beredning/projektering av distributionsnät och besiktning av anläggningar.

 

Vår långa erfarenhet har givit oss kunskaper och insikter som är användbara för många olika branscher och företag.

Tjänster

Förstudier  

 -Nätanalys

Besiktning

-Entreprenader

-Stationer

-Kabelskåp

Dokumentation

-AutoCAD

-Facilplus

-X-Power

-Netbas

Projektering

-Distributionsnät 0,4-24kV  -Fördelningsstationer

-Nätstationer

Beredning

-Distributionsnät 0,4-24kV

Montage & Underhåll

-Distributionsnät 0,4-24kV

-Fördelningsstationer

-Nätstationer

Vi har stor erfarenhet från ärenden med ledningsrätt och tillståndsfrågor/ansökningar. Det har resulterat i goda kontakter och erfarenheter med:• Trafikverket


• Länsstyrelser


• Kommuner


• Lantmäteriet

Besöksadress:

Kraft och Ljusteknik AB

Kaserngatan 1

761 46 Norrtälje


org.nr: 556712-2022