Belysning

Vi har en unik kompetens inom utomhusbelysning och arbetar med ett djut engagemang att hitta optimala och ekonomiska lösningar för det ändamål som anläggningen används till.

 

Att investera i en ny belysningsanläggning ger mervärden i form av energibesparing, större driftsäkerhet och framför allt bättre ljus.

• Förstudier

• Projektering

• Förfrågningsunderlag

• Bygghandlingar

• Ljusmätning

• Besiktning


Vår långa erfarenhet har givit oss kunskaper och insikter som är användbara för många olika branscher och företag.