Elkraft

Nyheter:

Vi har flyttat till nya lokaler på Campus Roslagen.

Ny adress är:

Kaserngatan 1

761 46 Norrtälje

Elkraft


Våra projekt kan variera från beredning/projektering av distributionsnät och besiktning av anläggningar.


Vår långa erfarenhet har givit oss kunskaper och insikter som är användbara för många olika branscher och företag.

Tjänster

Förstudier

       -Nätanalys

         

Projektering

        -Distributionsnät 0,4-24kV

        -Fördelningsstationer

        -Nätstationer

           

Beredning

         -Distributionsnät 0,4-24kV

   

Besiktning

         -Entreprenader

         -Stationer

         -Kabelskåp

             

Dokumentation

           -AutoCAD

           -Facilplus

           -X-Power

           -Netbas

           

Montage & Underhåll

-Distributionsnät 0,4-24kV

           -Fördelningsstationer

           -Nätstationer


Vi har stor erfarenhet från ärenden med ledningsrätt och tillståndsfrågor/ansökningar. Det har resulterat i goda kontakter och erfarenheter med:

   

• Trafikverket

• Länsstyrelser

• Kommuner

• Lantmäteriet

Copyright ® 2014 kraftochljusteknik.se

org.nr: 556712-2022

Kraft och Ljusteknik AB

Kaserngatan 1

761 46 Norrtälje