Elkraft

Nyheter:

Vi har flyttat till nya lokaler på Campus Roslagen.

Ny adress är:

Kaserngatan 1

761 46 Norrtälje

Elkraft

 

Våra projekt kan variera från beredning/projektering av distributionsnät och besiktning av anläggningar.

 

Vår långa erfarenhet har givit oss kunskaper och insikter som är användbara för många olika branscher och företag.

Tjänster

Förstudier

-Nätanalys

Projektering

-Distributionsnät 0,4-24kV

-Fördelningsstationer

-Nätstationer

Beredning

-Distributionsnät 0,4-24kV

Besiktning

-Entreprenader

-Stationer

-Kabelskåp

Dokumentation

-AutoCAD

-Facilplus

-X-Power

-Netbas

Montage & Underhåll

-Distributionsnät 0,4-24kV

-Fördelningsstationer

-Nätstationer

 

Vi har stor erfarenhet från ärenden med ledningsrätt och tillståndsfrågor/ansökningar. Det har resulterat i goda kontakter och erfarenheter med:

• Trafikverket

• Länsstyrelser

• Kommuner

• Lantmäteriet

Copyright ® 2014 kraftochljusteknik.se

org.nr: 556712-2022

Kraft och Ljusteknik AB

Kaserngatan 1

761 46 Norrtälje