Belysning

Nyheter:

Vi har flyttat till nya lokaler på Campus Roslagen.

Ny adress är:

Kaserngatan 1

761 46 Norrtälje

Belysning


Vi har en unik kompetens inom utomhusbelysning och arbetar med ett djut engagemang att hitta optimala och ekonomiska lösningar för det ändamål som anläggningen används till.


Att investera i en ny belysningsanläggning ger mervärden i form av energibesparing, större driftsäkerhet och framför allt bättre ljus.


Kompetens


• Förstudier

• Projektering

• Förfrågningsunderlag

• Bygghandlingar

• Ljusmätning

• Besiktning


Vår långa erfarenhet har givit oss kunskaper och insikter som är användbara för många olika branscher och företag.


Provbelysning i Socitetsparken i norrtälje.

Copyright ® 2014 kraftochljusteknik.se

org.nr: 556712-2022

Kraft och Ljusteknik AB

Kaserngatan 1

761 46 Norrtälje